Turné v USA

“SMTC byla moje první zahraniční zkušenost s Ambassadors. Školení především, ale i samotná praxe na 4 kempech mě naučila, jak děti trénovat a jak vést skupinky.”

“Nikdy bych nevěřila, kolik trenérů a dobrovolníků Ambassadors po světě je. A když jsem se pak dozvěděla s jakými kapacitami jsem byla v týmu, tak to byl opravdu zážitek.”

 

 

 

 

 

Summer Ministry Training Course (SMTC)

SMTC je trenérské turné v USA organizované pobočkou Ambassadors Football USA.

Na jeho začátku je společné trenérské školení všech cca 80 dobrovolníků z celého světa. Následující 4 týdny asistujete trenérům nebo trénujete děti na příměstských fotbalových kempech na různých místech USA, vždy ve spolupráci s místními křesťanskými sbory. Kempový den není jen o trénování, ale i o vedení programu na skupince, zapojení se do společného programu (např.: horké křeslo, scénka), seznamování se svým týmem, jeho vedení během zápasů a soutěží, účast v zábavných hrách a dalších fotbalových aktivitách pro děti.

Ubytování je zajištěno zpravidla v hostovských rodinách, což dává dobrovolníkům unikátní příležitost poznat lépe místní kulturu a navázat dobrá přátelství. Celkovou organizaci kempu zajišťuje místní sbor ve spolupráci s Ambassadors tak, aby každý dobrovolník měl vše potřebné pro službu dětem. Odpoledne a večery jsou buď volné, nebo je pro dobrovolníky a jejich rodiny připraven společný program (plavání, grilování, výlet). Ambassadors Football vyslaným dobrovolníkům pomůže s nezbytnou administrativou, komunikací a rezervací letenek.

Měsíc strávený školením, službou a neformálním učením je velkou zkušeností pro každého, kdo touží jakýkoliv sport použít jako nástroj pro budování vztahů a sdílení evangelia ve své komunitě.

Mám zájem. Co dál?

  • Vyplnit on-line přihlášku
  • Zaslat 2 vyplněné dokumenty: Pastor’s Reference Form and Coach’s Reference Form.
  • Budete-li přijati, informujeme Vás spolu s výzvou k úhradě účastnického poplatku.
  • Pracovník Ambassadors Vám zašle informační balíček, zodpoví otázky a sdělí další kroky. Například nutnost zajistit si cestovní pojištění  či spolupráce při koupi letenky (nejsou v ceně).

Cíle našich kempů jsou všude po světě stejné:

  • Kvalitní fotbalový trénink i program kempu.
  • Přátelské křesťanské prostředí: Každý trenér má příležitost ukázat lásku Ježíše Krista skrze své jednání a tak positivně ovlivnit životy dětí.
  • Sdílení Evangelia: Součástí kempu jsou i křesťanské programy, skupinky a svědectví, kde je srozumitelně presentováno Evangelium. Věřící trenér má šanci vyzvat své hráče, aby své životy odevzdali Bohu.
  • Fotbal je zábava: Fotbalový kemp by měl být pozitivní zkušeností pro děti, rodiče, trenéry a všechny zapojené!

Kontakt

Ondřej Mazaný
email: mazany.o@ambassadors.cz
Tel.: +420 774 400 721