Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážíme si všech našich účastníků, dobrovolníků, partnerů a podporovatelů.

V souvislosti s platností nařízením (EU) 2016/679 bychom Vás rádi informovali o rozsahu a účelu zpracování a uchování osobních údajů a Vašich právech.

Jaká data zpracováváme a uchováváme

A. Data návštěvníků webových stránek Ambassadors

Při návštěvě webových stránek www.ambassadors.cz se s pomocí služby Google Analytics za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, jež vnímáme jako oprávněný zájem správce, zaznamenávají údaje v rozsahu: vaše IP adresa, navštívené stránky, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte, pohlaví, věk, zemi, jazyk, prohlížeč, operační systém, síť a druh zařízení. Pro měření návštěvnosti webu se využívají soubory cookies. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat. Rádi bychom Vás informovali, že používáním služby Google Analytics společnost Google získává další data. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

B. Data příjemců, kteří vyjádřili svůj souhlas s komunikací přes systém Mailchimp

Na základě vědomého souhlasu uchováváme a zpracováváme pro účely zasílání čtvrtletních magazínů, aktuálních zpráv, výzev a nabídek údaje v rozsahu – registrační údaje: jméno, příjmení, email, datum a čas registrace a dále dobrovolně uvedené údaje jako: datum narození, adresa, telefonní kontakty, jméno a příjmení dětí, data narození dětí, emailové adresy a telefonní čísla dětí, účast v týmu, na kempu nebo jiné akci Ambassadors, případné členství ve spolku a jak jste se o Ambassadors dozvěděli.

Tyto údaje uchováváme dokud nepomine účel, nebo dokud nepomine možnost zapojení subjektu údajů na jiné akci Ambassadors, nebo do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováváním. Zmíněné údaje nepředáváme třetí osobě, ani nejsou využívány pro jiné účely. Přístup k nim mají pouze pracovníci Ambassadors Football Czech Republic, z.s. Přečtěte si Zásady soukromí systému Mailchimp.

C. Data hráčů a rodičů, kteří souhlasili s komunikací přes systém Teamstuff

Na základě vědomého souhlasu uchováváme a zpracováváme údaje, které hráči nebo členové našich klubů vložili do systému Teamstuff.com, za účelem evidence kontaktů, evidence plateb a komunikace trenérů s hráči a to v rozsahu: jméno, příjmení, email, datum narození, telefon, zdravotní údaje. Tyto údaje mohou být přístupné i ostatním členům klubu registrovaným v Teamstuff a je potřeba, aby uživatel podle své vůle nastavil možnosti soukromí svého účtu v na teamstuff.com. Přečtěte si Zásady soukromí systému teamstuff.

D. Data bývalých i současných účastníků akcí, klubů, kroužků na základě vědomého souhlasu

Na základě vědomého souhlasu uchováváme a zpracováváme níže uvedené údaje účastníků našich akcí pro následující účely. Souhlas trvá dokud nepomine účel, nebo dokud nepomine možnost zapojení subjektu údajů na jiné akci Ambassadors nebo do odvolání uděleného souhlasu.

1) pro vnitřní účely spolku:

a) k evidenci členů a účastníků akcí, k předávání těchto údajů mezi vedoucími spolku pro zajištění běžné činnosti v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, mobil a email;

b) k předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům, úřadům a pojišťovně pro zajištění činnosti spolku, pojištění účastníků popř. zajištění financování spolku a to v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa;

c) k lepší přípravě křesťanských duchovních programů a to v rozsahu – údaj o ne-/členství v církvi a pouze pro vnitřní účely spolku, bez předávání třetí osobě;

Upozornění: V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů zmíněných v části odstavci 1) body a) a b) se nemůžete účastnit akcí spolku, jeho týmů a klubů.

2) pro propagační a informační účely spolku:

a) k vytváření propagačních materiálů spolku (např.: výroční zprávy, brožury, letáky, elektronický magazín) obsahujících fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky účastníků akcí a to samostatně nebo ve skupině s jinými osobami, bez připojení dalších osobních údajů;

b) ke zveřejnění fotografií, videí, zvukových záznamů, sportovních výsledků účastníků akcí na webových stránkách, sociálních sítích samostatně nebo ve skupině s jinými osobami, bez připojení dalších osobních údajů;

c) k zasílání informací o pořádaných akcích a dalších aktivitách spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail, telefon;

E. Data členů Fotbalové asociace České republiky

Pro hráče a členy našich fotbalových klubů, kteří jsou současně členy Fotbalové asociace České republiky (FAČR), platí stejné podmínky zpracování a uchovávání dat jako v části C a k tomu navíc:

1) pro účely plnění povinností klubu vyplývajících z řádu FAČR:

a) k evidenci a předávání osobních údajů (uvedených na formulářích FAČR) Fotbalové asociaci a to v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, datum narození, rodné číslo a identifikační číslo člena FAČR

Upozornění: V případě odmítnutí zpracování údajů odstavce 1) bodu a) se nemůžete stát členem FAČR a nemůžete se účastnit za náš klub oficiální soutěže pořádané FAČR.

Vaše práva

Máte právo:

  • mít přístup ke svým osobním údajům,
  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovaných údajů,
  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Kontakt

Zpracování a uchování Vašich osobních údajů zůstává neměnné, nepředáváme je třetím osobám (kromě povinností vyplývajících z řádu FAČR, nebo z důvodu pojištění Vaší účasti na našich akcí, nebo z povinnosti vyplývající ze zákona), obrazové záznamy používáme jen ve vlastních publikacích, nespamujeme Vás nabídkami a vždy jste měli možnost požádat o opravu či smazání údajů. A tak věříme, že se ani Vaše důvěra k nám nemění.

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí či stížností se prosím obraťte na Jana Němečka – jnemecek@ambassadors.cz
Zpracování a uchování Vašich údajů upravíme tak, aby i Vám vyhovovalo.