Ambassadors Football Czech Republic

Ukazuje lidem cestu k Ježíši prostřednictvím fotbalu.