Turné v Evropě

“V Irsku jsme bydleli s trenéry společně ve sboru a po skončení kempu jsme se tak snadno domluvili na odpolední aktivitu. V Anglii jsem byl naopak v rodině. Jsem rád, že jsem zažil obojí.”

 

 

 

 

 

European Coaching Tour (ECT)

ECT je trenérské turné v Evropě organizované evropskými pobočkami Ambassadors Football.

Je zjednodušenou obdobou SMTC, která je méně náročná na čas a finanční náklady. Dobrovolník si dle vlastních časových možností vybere 1 letní tábor v ČR a 1 v zahraničí. Zvolené kempy na sebe nemusí navazovat. Při volbě více než dvou kempů je ale třeba, aby zahraniční kempy na sebe navazovaly.

Podmínkou výjezdu je vedle dobrovolníka i účast alespoň jednoho vedoucího Ambassadors na turné.

Každá pobočka Ambassadors Football organizující kemp zajišťuje pro dobrovolníky ze zahraničí od vyzvednutí na letišti/nádraží, přes ubytování a stravu vše potřebné. Ambassadors Football vyslaným dobrovolníkům pomůže s nezbytnou administrativou, komunikací a rezervací letenek.

Termíny

20. 7. – 27. 7. 2019 Chvojkovský mlýn, Česká Republika

27. 7. – 3. 8. 2019 Praha, Česká Republika

5. 8. – 8. 8. 2019 Rumunsko

5. 8. – 8. 8. 2019 Severní Irsko

5. 8. – 9. 8. 2019 Německo

12. 8. – 16. 8. 2019 Irsko

12. 8. – 16. 8. 2019 Anglie

12. 8. – 16. 8. 2019 Skotsko

21. 8. – 24. 8. 2019 Irsko

19. 8. – 23. 8. 2019 Anglie

19. 8. – 23. 8. 2019 Holandsko

26. 8. – 30. 8. 2019 Holandsko

26. 8. – 30. 8. 2019 Rumunsko

Cena

200 CZK + doprava na kempy a zpět. Náklady na ubytování a stravu hradí organizující pobočka.

Jak se přihlásit

Kontaktujte Anetu Jindrovou, která Vás provede přihlášením na konkrétní kempy.

KONTAKT

Aneta Jindrová
email: a.jindrova@ambassadors.cz
Tel.: +420 732 919 776