Turné v Evropě

“V Irsku jsme bydleli s trenéry společně ve sboru a po skončení kempu jsme se tak snadno domluvili na odpolední aktivitu. V Anglii jsem byl naopak v rodině. Jsem rád, že jsem zažil obojí.”

 

 

 

 

 

European Coaching Tour (ECT)

ECT je trenérské turné v Evropě organizované evropskými pobočkami Ambassadors Football.

Je zjednodušenou obdobou SMTC, která je méně náročná na čas a finanční náklady. Dobrovolník si dle vlastních časových možností vybere 1 letní tábor v ČR a 1 v zahraničí. Zvolené kempy na sebe nemusí navazovat. Při volbě více než dvou kempů je ale třeba, aby zahraniční kempy na sebe navazovaly.

Podmínkou výjezdu je vedle dobrovolníka i účast alespoň jednoho vedoucího Ambassadors na turné.

Každá pobočka Ambassadors Football organizující kemp zajišťuje pro dobrovolníky ze zahraničí od vyzvednutí na letišti/nádraží, přes ubytování a stravu vše potřebné. Ambassadors Football vyslaným dobrovolníkům pomůže s nezbytnou administrativou, komunikací a rezervací letenek.

Termíny

 1. – 27. 7. 2019 Chvojkovský mlýn, Česká Republika
 2. – 8. 8. 2019 Praha, Česká Republika
 3. – 8. 8. 2019 Rumunsko
 4. – 8. 8. 2019 Severní Irsko
 5. – 8. 8. 2019 Německo
 6. – 16. 8. 2019 Irsko
 7. – 16. 8. 2019 Anglie
 8. – 16. 8. 2019 Skotsko
 9. – 24. 8. 2019 Irsko
 10. – 23. 8. 2019 Anglie
 11. – 23. 8. 2019 Holandsko
 12. – 30. 8. 2019 Holandsko
 13. – 30. 8. 2019 Rumunsko

Cena

200 CZK + doprava na kempy a zpět. Náklady na ubytování a stravu hradí organizující pobočka.

Jak se přihlásit

Kontaktujte Anetu Jindrovou, která Vás provede přihlášením na konkrétní kempy.

KONTAKT

Aneta Jindrová
email: a.jindrova@ambassadors.cz
Tel.: +420 732 919 776