Turné v Evropě

“V Irsku jsme bydleli s trenéry společně ve sboru a po skončení kempu jsme se tak snadno domluvili na odpolední aktivitu. V Anglii jsem byl naopak v rodině. Jsem rád, že jsem zažil obojí.”

 

 

 

 

 

European Coaching Tour (ECT)

ECT je trenérské turné v Evropě organizované evropskými pobočkami Ambassadors Football.

Je zjednodušenou obdobou SMTC, která je méně náročná na čas a finanční náklady. Dobrovolník si dle vlastních časových možností vybere 1 letní tábor v ČR a 1 v zahraničí. Zvolené kempy na sebe nemusí navazovat. Při volbě více než dvou kempů je ale třeba, aby zahraniční kempy na sebe navazovaly.

Podmínkou výjezdu je vedle dobrovolníka i účast alespoň jednoho vedoucího Ambassadors na turné.

Každá pobočka Ambassadors Football organizující kemp zajišťuje pro dobrovolníky ze zahraničí od vyzvednutí na letišti/nádraží, přes ubytování a stravu vše potřebné. Ambassadors Football vyslaným dobrovolníkům pomůže s nezbytnou administrativou, komunikací a rezervací letenek.

MÁM ZÁJEM. CO DÁL?

  • Vyplnit on-line přihlášku
  • Zaslat 2 vyplněné dokumenty: Pastor’s Reference Form and Coach’s Reference Form.
  • Budete-li přijati, informujeme Vás spolu s výzvou k úhradě účastnického poplatku.
  • Pracovník Ambassadors Vám zašle informační balíček, zodpoví otázky a sdělí další kroky. Například nutnost zajistit si cestovní pojištění  či spolupráce při koupi letenky (nejsou v ceně).

KONTAKT

Ondřej Mazaný
email: mazany.o@ambassadors.cz
Tel.: +420 774 400 721