Base Camp

Žeň je velká, dělníků málo. (Evangelium Matouše, kap. 9, verš 37)

VŠECHNY FOTOGRAFIE Z KEMPŮ 2018 JSOU NA NAŠEM FACEBOOKU.

Místo DVD jsme je zveřejnili na Facebooku, odkud si můžete kdykoliv kteroukoliv stáhnout.

Pomáháme církvím připravit své dobrovolníky, aby mohli skrze sport oslovit evangeliem děti, mládež a celé rodiny. Pořádáme pro ně školení a na našich fotbalových táborech jim umožňujeme osvojit si získané zkušenosti v praxi.

Co je Base Camp?

Teoretická i praktická příprava pro mladé lidi, kteří se chtějí stát vedoucími sportovní služby. Pokud zvažuješ, že budeš vést fotbalový tým, trénovat děti na táborech nebo organizovat sportovní akce, pak je Base Camp ideální začátek, kde získat potřebné dovednosti.

Co je náplní Base Campu?

Na Base Campu se mladí lidé společně připravují vedení tréninků, vedení skupinek a přípravu duchovních programů. Samozřejmě si společně užijí i spoustu fotbalu, tréninků 2x denně.

Jednotlivé body programu:

  • Praktická příprava na trenéra fotbalu – principy tréninku, příprava tréninkové jednotky, techniky fotbalu, zakončení zkouškou
  • Příprava na vedení duchovních programů – základy sportovní služby, co je to evangelium, jak připravit duchovní program, jak vést skupinku, jak číst Bibli, jak vnímat Boží hlas

Kdy bude další Base Camp?

Toto školení nepořádáme každým rokem, ale po domluvě. Minimální počet účastníků tak, aby praktická cvičení byla proveditelná, je 8.

Kontakt

Ondřej Mazaný – tel.: 774 400 721, email: mazany.o@ambassadors.cz