Kdo jsme?

O Ambassadors Football

Ambassadors Football je mezinárodní křesťanská fotbalová organizace. Sdružuje fotbalisty na různých úrovních a spolupracuje s fotbalovými kluby, sportovními a křesťanskými organizacemi. Klademe důraz na fairplay a naše hodnoty. Pobočky Ambassadors fungují například v Anglii, USA, Severním Irsku, Španělsku, Nigérii, Jihoafrické republice, Brazílii a dalších zemích. Konkrétní informace najdete na našich mezinárodních stránkách www.ambassadorsfootball.org.

Naše poslání

Komunikovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu všem lidem skrze fotbal.

Naše vize

Proměna společnosti a jednotlivců skrze fotbalové programy.

Naše hodnoty

FOTBAL: Zapojujeme se do fotbalových akcí na všech úrovních fotbalu se zápalem, snahou o dokonalost a s respektem.

CÍRKEV: Uznáváme dlouhodobou a transformační roli církve ve světě.

TÝM: Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery na dosažení společných cílů.

SLUŽBA: Dle křesťanských principů sloužíme druhým a upřednostňujeme znevýhodněné.