International Futsal Tournament 2019

 

 

 

 

 

 

Date / Termín
February 16th – 17th 2019
16. – 17. 2. 2019

Place / Místo
Prague: inside hall Na Třebešíně 3215/1, 100 00, Praha 10
Praha: Hala VŠE Na Třebešíně 3215/1, 100 00, Praha 10

The facility is equipped with parking place, reception, changing rooms, showers, kiosk, terrace and a scoreboard.
V areálu je také stánek s občerstvením, tribuna, světelná tabule a možnost parkovat.

Tournament / Turnaj
10-12 attending teams will compete in the Tournament. Teams can have from 7 to 12 player on a list. All players must be over 16 years.
Na turnaje bude soutěžit 10 – 12 týmů. Minimální počet hráčů v týmu je 7, maximální 12. Všichni hráči musí být starší 16 let.

Indoor shoes are the only accepted type in this hall.
Jedinou povolenou obuví jsou sálové kopačky.

 

 

 

 

 

Teams will play 4+1 based on futsal rules. Teams will be divided into two groups. Group A will play their matches on Saturday before noon, group B will play on Saturday afternoon.
Hraje se 4+1, podle futsalových pravidel. Týmy budou rozděleny do dvou skupin. V sobotu dopoledne se odehraje skupina A, v sobotu odpoledne skupina B.

On Saturday evening there will be a buffet dinner and Christian program.
V sobotu bude společná večeře formou švédských stolů a následný křesťanský večerní program.

All teams will play more matches on Sunday.
Všechny týmy budou hrát ještě další zápasy v neděli.

Again, experienced referees from Prague Futsal League directed by Czech Football Federation will lead the matches.
Turnaj budou opět pískat zkušení rozhodčí Pražské futsalové ligy, kterou řídí Český fotbalový svaz.

 

 

 

 

 

 

Tournament fee/ Startovné

The price will include participation at the Tournament, at the evening programme, awards and light buffet dinner on Friday night. The Tournament fee applies also for participants of the Europe Development Gathering.
Startovné bude stanoveno v září 2018. Bude zahrnovat účast na turnaji, na večerním programu, ceny a občetstvení formou švédských stolů v pátek večer. Povinnost uhradit startovné platí také pro účastníky Europe Development Gathering.

Accommodation / Ubytování
Accommodation is not included in the price, but we will have some rooms reserved for you. Participants can arrange an accommodation based on their preferences.
Ubytování není zahrnuto v ceně turnaje, ale pro zájemce budeme mít několik dvoulůžkových pokojů rezervovaných. Ubytování si samozřejmě mohou účastnívi zajistit sami dle vlastních preferencí.

Ambassadors Football Europe Development Gathering
At the same time as the Tournament, we would like to organize another event lasting 7 days. The Ambassadors Football Europe Development Gathering aims to help volunteers across Europe get involved in the ministry, build relationships with one another and to ease a cooperation between offices. Read more.
Současně s turnajem chceme pořádat ještě jednu akci a to sedmidenní. Cílem Ambassadors Football Europe Development Gathering je pomoci dobrovolníkům napříč Evropou zapojit se do služby, navázat vztahy a zjednodušit spolupráci našich poboček. Přečtěte si více.

Flyer / Leták

Here you can download an event flyer.
Zde si můžete stáhnout leták na akci.

Contact / Kontakt
We will publish more information in the run-up to the Tournament. Should you have any questions by then please don´t hesitate to contact Aneta Jindrova at:
Bližší informace budeme postupně zveřejňovat. V případě dotazů neváhejte prosím kontaktovat Anetu Jindrovou:
 a.jindrova@ambassadors.cz,+420 732 919 776.