International Futsal Tournament 2019

TOURNAMENT INFORMATION HERE.
INFORMACE O TURNAJI ZDE.

 

 

 

 

 

 

Flyer / Leták

Here you can download an event flyer.
Zde si můžete stáhnout leták na akci.

International Futsal Tournament + Ambassadors Football Europe Development Gathering
At the same time as the Tournament, we would like to organize another event lasting 7 days. The Ambassadors Football Europe Development Gathering aims to help volunteers across Europe get involved in the ministry, build relationships with one another and to ease a cooperation between offices. Read more.
Současně s turnajem chceme pořádat ještě jednu akci a to sedmidenní. Cílem Ambassadors Football Europe Development Gathering je pomoci dobrovolníkům napříč Evropou zapojit se do služby, navázat vztahy a zjednodušit spolupráci našich poboček. Přečtěte si více.

Contact / Kontakt
We will publish more information in the run-up to the Tournament. Should you have any questions by then please don´t hesitate to contact Aneta Jindrova at:
Bližší informace budeme postupně zveřejňovat. V případě dotazů neváhejte prosím kontaktovat Anetu Jindrovou:
 a.jindrova@ambassadors.cz,+420 732 919 776.