#dejnaamba


Kdo jsme?

Mladí křesťané s láskou k fotbalu sdruženi v klubu Ambassadors FC Praha.

Spolu s dalšími hráči hrajeme v dospělé kategorii v soutěži Pražského fotbalového svazu. A v sezoně 2018/19 dokonce i úspěšně. 🙂

Organizujeme fotbalové týmy pro děti na Vinohradech, v Braníku a v Modřanech.
V sezóně 2018/19 máme 162 aktivních hráčů.

Součástí našeho fotbalého programu je předávání křesťanských hodnot na základě biblické zvěsti, které je vždy adekvátní věku účastníků.

Náš sen

Mít plně funkční fotbalový klub se všemi věkovými kategoriemi na vlastním (či dlouhodobě pronajatém hřišti), kde bychom mohli držet a předávat naše hodnoty a realizovat náš program, který rozvíjí hráče nejen po fyzické, ale také mentální a duchovní stránce.

Proč potřebujeme podpořit?

Většinou fotbalové týmy vznikají na kontrétním hřišti. U nás tomu bylo naopak. Z našich dlouholetých aktivit (jako byla účast v soutěžích malého fotbalu, turnajů, kroužku a táborů pro děti) vznikl klub, který je založen na lidech, ale nemá stálé zázemí. V současné sezoně jsme pronajíme hřiště na 9-ti různých místech.

Náklady spojené s týmy dětí zvládáme pokrýt z účastnických poplatků, a to především díky tomu, že mají trénink pouze jednou týdně na hřišti pro malou kopanou. Pokud by ho měli vícekrát týdně, případně ještě se zápasy, nebo na větším hřišti, tak by se ceny staly pro rodiče neúnosnými.

Tým dospělých je na tom hůře. Pro tréninky (v současné době 2x týdně) i zápasy potřebujeme velké hřiště, které si pronajímáme. Náklady na pronájmy jsou také hlavními výdaji. Ostatními náklady jsou poplatky v soutěži a nákup materiálu (míče, dresy apod.)

Financování každého klubu se skládá ze tří částí, které musí dohromady zajistit chod klubu – hráčské příspěvky, dotace, sponzorské dary.

V současnosti jsme v týmu dospělých na účastnickém poplatku 4000 Kč za rok a již ho příliš zvyšovat nemůžeme. Se získáváním grantů a dotací máme obtíže, protože jsme stále ještě nově vznikající klub, který není snadné zasadit do kritérií pro získání financí. Pracujeme na tom, abychom na tyto peníze dosáhli (v letošním roce např. změnou stanov ohledně členství hráčů), ale počítat s nimi nemůžeme, dokud je nezískáme.

Již v současnosti máme několik sponzorů jednotlivců, kterých si velice vážíme, potřebujeme ale další, abychom mohli nadále pokračovat s týmem v trénincích na adekvátním hřišti a mohli se účastnit soutěží.

Kolik potřebujeme?

Pro fungování a rozvoj klubu hledáme pro další sezonu celkem 180 000 Kč.

Částka je to velká, zároveň budeme rádi pokud nám podle svých možností příspějete třeba v řádu stokorun.
I to nám pomůže společně naplnit náš cíl, kterým je pokračování a rozvoj klubu.

Na váš dar vám na konci roku rádi vystavíme potvrzení, díky kterému si můžete snížit základ daně. V případě zájmu o potrvzení nebo další informace prosím kontaktujte předsedu klubu na tel.: 732 147 847 nebo emailu: jnemecek@ambassadors.cz.

Jak podpořit klub?

Číslo účtu: 115–2442840217/0100
VS: 888